เมนู

การส่งเสริม

บล็อกเทอร์มินัลคงที่

บล็อกเทอร์มินัลคงที่

TB Series Terminal Block เป็นเทอร์มินัลบล็อกแบบติดตั้งบนแผง ข้อมูลจำเพาะคือ 600V, 15A / 25A / 35A พร้อมเสา 3 / 4 / 6 / 12

มากกว่า
ขั้วต่อเซรามิก

ขั้วต่อเซรามิก

เทอร์มินัลบล็อกเซรามิกได้รับการออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ข้อมูลจำเพาะ: 15A / 20A / 50A / 65A

มากกว่า

บทนำนโยบายความเป็นส่วนตัว Shining E&E

SHINING E&E INDUSTRIAL CO., LTD คือไต้หวันผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการกระจายพลังงาน Shining E&E ได้นำเสนอขั้วต่อเทอร์มินัลคุณภาพสูง ขั้วต่อไฟฟ้า ขั้วต่อขั้วต่อขั้วต่อ ขั้วต่อขั้วต่อ แถบกั้น ขั้วต่อสายไฟ แผงขั้วต่อแบบ LED ขั้วต่อแบบ LED ที่ยึดฟิวส์ บล็อกฟิวส์ คลิปฟิวส์ รีเลย์โซลิดสเตต ssr, insulator, busbar รองรับตั้งแต่ปี 1978 ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์ 35 ปี Shining E&E จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเสมอ

Privacy Policy

Privacy Policy

SHINING E&E INDUSTRIAL CO., LTD. respects the privacy rights and interests of each customer. SHINING E&E INDUSTRIAL CO., LTD.willobserve the principles when processing your personal information fairly and lawfully. We takethe protection of personal data very seriously. We want you to know when we are storing yourdata, what data we are storing and how we are using it.

Personal Information You Provide to Us through Our Site.

We may collect and store personal information that you choose to voluntarily provide to uswhen you provide it through the Site. The types of personal information may include:

  • Company name, contact name, job title, company website, country, business type, email,telephone number, fax number, address
  • Other personal information you may include in content you submit on the Site.

Cookie:

There is a technology called "cookie" which is an element of data that a website can send toyour browser which may then store on your system. Some Site pages use cookies so that wecan better serve you when you return to our Site. You can set your browser to notify you whenyou receive a cookie, giving the chance to decide whether to accept it.

We use Track ID (cookies) to collect and store information when you visit our website; theinformation is saved at Amazon Web Services (AWS) and used to identify your browser or device.


We use Google Analytics to analyze user activity in order to improve the Website. For example,using Google Analytics Cookies we can look at aggregate patterns like the average number of searches that users perform, what keywords users searched, countries and languages. Wecan use such analysis to gain insights about how to improve the functionality and experienceof the website. You can visit Google Analytics’ Privacy Policy at: https://policies.google.com/technologies/cookies.

Your Information Collected from Other Technologies.

[site visitor] visited website (URL)
[site visitor] IP Address
[site visitor] Internet Connection Device Brand, Model and OS
[site visitor] Internet Connection Device Browser, Resolution, Color

[site visitor] GeoIP
[site visitor] ISP

How We Use Your Personal Information
SHINING E&E INDUSTRIAL CO., LTD.will supply information on our products or any other professional informationbased on inquiries received. Without your explicit consent or a legal basis, your personal dataor browse history is not passed on to third parties outside the scope. Part of the data iscollected to ensure the proper functioning of the website. Other data can be used to analyzehow visitors use the site.

Information, Blocking, Deletion

As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free ofcharge about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and thepurpose for which it has been processed. You also have the right to have this data corrected,blocked or deleted.You can contact us(hsichin2@ms37.hinet.net ; sales@shining.com.tw

Your personal data is stored on Amazon Web Services (AWS). AWS Announces CISPEMembership and Compliance with First-Ever Code of Conduct for Data Protection in the Cloud.

Information Security

We use standard security technology SSL or HTTPS standard technology for keeping aninternet connection secure and safeguarding any sensitive data that is being sent between two systems, preventing criminals from reading and modifying any information transferred,including potential personal details.

Changes to This Privacy Policy

we may update this Privacy Policy to reflect changes to our information practices. If we makeany material changes we will notify you by email (sent to the e-mail address specified in youraccount) or by means of a notice on this website prior to the change becoming effective.

Contact Us

If you have any questions about how we protect your personal information, please contact us:
Company Name:SHINING E&E INDUSTRIAL CO., LTD.
Contact Person: DavidLin
Email:hsichin2@ms37.hinet.net ; sales@shining.com.tw
Tel:886-2-2221-7858